Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute

(An Autonomous Institute of the Department of Social Justice and Special Assistance, Government of Maharashtra)

Caste Certificate Verification Information System (CCVIS)

Link List for Caste Validity Public Awareness Online Webinar Caste Validity Certificate Verification Online Process - Public Appeal for Online Webinar Public appeal for Caste Certificate Verification Date Extended Notice जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन व ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने अर्ज स्विकारण्याबाबत भा.दं.वि. कलम 463 नुसार खोटे दस्‍त, अभिलेख सादर करणे फसवणूकीचा गुन्‍हा म्हणून ठरेल व जात प्रमाणपत्र व पडताळणी कायदयानुसार खोटे कागदपत्रांचे वापरासाठी 2 वर्षे सजा व रु.20,000/- पर्यंत दंड होईल.तसा अपराध दखलपात्र व म्‍हणून बेजमानती असेल.

Online Application for Caste Validity Certificate

New User ? Register Here...